Vragen? Neem contact met ons op via | sollicitatie@pkchalets.nl |0113 – 581 661

Privacy- en Cookiebeleid van PK Chalets

Inleiding
Bij PK Chalets hechten we groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy. Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie en het gebruik van cookies op onze website.

Verzameling van Persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Gegevens over uw gebruik van onze website (via cookies)
Alle andere informatie die u vrijwillig met ons deelt
Gebruik van Persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor:

Communicatie en het verstrekken van informatie over onze diensten
Het verbeteren van onze website en diensten
Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Beveiliging en Bewaring
Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen met Derden
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting.

Uw Rechten
U hebt recht op inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Verzoeken kunnen worden gericht aan info@pkchalets.nl.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. U heeft de mogelijkheid om cookies te beheren via de instellingen van uw browser.

Wijzigingen in het Beleid
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contact en Vragen
Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen via:
Adres: Smithweg 18, Goes
E-mail: info@pkchalets.nl